Služby pro domácnosti > Novostavby > Terénní práce

Po odchodu stavebníků je zahrada téměř vždy v neutěšeném stavu. Ne vždy se také podaří, aby terén odpovídal představám a požadavkům majitelů. Je třeba provést novou modelaci, ubrat nebo naopak přidat zeminu, zjistit skladbu půdy a zlepšit její stav pro zdárný růst rostlin a trávníku. Odvodnění pozemku a regulace a případné využití dešťové vody je nezbytnou součástí při zakládání zahrady.